Dr. med. Gideon Nagel

Medizinstudium an der Universität Bern
AA-Ausbildung

Inselspital Bern
Universitätsspital Basel
Kantonsspital St. Gallen
Bezirkspital Dornach

OA-Ausbildung

Felix Platter Spital Basel, Geriatrie

Spezialarzt FMH

Innere Medizin
Geriatrie

Praxisarzt / Belegarzt seit 1993